Inom diagnostisk avbildning är det utmanande att uppnå optimal bildkvalitet för ett pulserande hjärta. EKG-styrning erbjuder en effektiv lösning för att reducera artefakter från hjärtrörelser, förbättra bildkvaliteten och utvärdera skillnader i bilder under varierande träningsförhållanden. Genom att trigga skanningar under en fördefinierad fas av hjärtcykeln kan metoden förbättra diagnostisk prestanda vid utvärdering av hjärtsjukdomar. Traditionella metalledningar kan dock påverka bildkvaliteten negativt. Därför framstår icke-metalliska kolfiberledningar som det optimala valet för våra kunder.

Produktegenskaper

Genom en patenterad design som kompletteras av ingenjörsteknik och materialval har SINBONs produkter branschledande tillförlitlighet.

  • Elektrodklammerledare tillverkade av kolfibermaterial erbjuder fördelar inom avbildning.
  • Det valda kolfibermaterialet har en enhetlig impedans för effektiv överföring av EKG-signaler.
  • Tråden har en integrerad design av huvud- och grenlinjer och har framgångsrikt genomgått 30 000-svängningstestet.
  • Dragningsstyrkan hos tråden överstiger dubbla specifikationen.
  • Anpassad anslutning säkerställer överensstämmelse med en livslängd på 10 000 in- och urkopplingscykler.