Högkvalitativa elektroniklösningar från världsledande komponentleverantörer

Sedan år 1951 har vår kontinuerliga drivkraft varit att erbjuda branschen oöverträffade tekniska lösningar. Vår specialistkunskap förstärks genom vårt nära partnerskap med världsledande komponentleverantörer. Tillsammans är vi dedikerade att erbjuda högkvalitativa elektroniklösningar till våra kunder, inom en mängd olika marknader.

Vårt erbjudande

Ett bolag inom Addtech

Addtech-koncernen består av cirka 150 dotterbolag och har en total årsomsättning som uppgår till cirka 19 miljarder kronor.

Vår historia– Om hur tre företag blev ett

Swelex AB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de tre bolagen: Stig Wahlström Elektronik AB, SATCO Komponent AB och Jolex AB. Det här är vår historia – där vi tillsammans i över ett sekel levererat marknadens ledande tekniska lösningar.

Stig Wahlström AB bildas med ambitionen att erbjuda svensk industri bästa tänkbara tekniska lösningar.

För att bredda komponentprogrammet och kundkretsen bildar SATT ett dotterbolag med namnet SATTCO.

Personalen på SATTCO köper bolaget från sin börsnoterade ägare och namnet ändras till SATCO Komponent AB.

Jolex AB grundas och erbjuder ett brett sortiment inom EMC och skärmningsområdet, samt termiska produkter.

Stig Wahlström AB delas upp i tre separata bolag och det året bildas Stig Wahlström Elektronik AB.

SATCO Komponent AB uppgår i Stig Wahlström Elektronik AB.

Jolex AB uppgår i Stig Wahlström Elektronik AB.

Med tre bolag förenade under ett och samma tak, välkomnar vi den nya eran genom att byta namn till Swelex AB.

Vårt erbjudande

Stärk ditt företags innovationskraft med våra toppmoderna elektronikkomponenter, noggrant utformade för att lyfta dina projekt till nya höjder.

Policydokument

Swelex är en del av Addtech, vilket också innebär att vi är en del av koncernens långsiktiga utvecklingsarbete inom CSR (Corporate Social Responsibility). För oss innebär CSR att vi tar ansvar för en hållbar utveckling gällande aktieägare, medarbetare, samhälle och miljö. Vi är även engagerade i frågor som rör arbetsvillkor och etik – genom att ständigt sträva mot att bli starkare inom dessa områden blir vi också ett bättre val för dig och din verksamhet.

 • Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.
 • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd kreditprövning.
 • Priser anges exklusive mervärdesskatt.
 • Valutajustering, vid en kursavvikelse på fakturadag med mer än +/- 2,00 % sker prisjustering med 80,00 % av skillnaden.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.
 • Priser gäller FCA enligt Combi-/Incoterms 2020 exklusive packning och emballering.
 • Frakt och Packning med tillhörande fraktdokument debiteras enligt vår gällande taxa.
 • Vi använder Postens Företagspaket alternativt Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alternativt Fedex. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.
 • Vi har ett minsta ordervärde á 2500kr.
 • I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser SEAL 2012.
 • Faktura skickas som pdf.
 • All information, såsom specifikationer, dimensioner, etc, på webbplatsen är endast referens. Information kan ändras och uppdateras utan förvarning.

Vi på Swelex AB bryr oss om din integritet – därför vill vi vara öppna med hur vi samlar in, och använder oss av, dina personuppgifter. Här hittar du allt du behöver veta gällande hur vi använder oss av din information. Beroende på vem du är och varför du har varit i kontakt med oss kan vi komma att behandla dina uppgifter lite olika. Har du fler frågor om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarige på info@swelex.se.

Välkommen att ladda ner följande policys för mer information:

Addtech strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk:

Addtech Visselblåsarfunktion